Thuat doc tam uslt online dating


18-Oct-2017 13:38

Điều này không chỉ giúp nhóm sinh viên thu lợi nhuận từ những người độc thân tham gia mạng xã hội.

thuat doc tam uslt online dating-34

dudesdatingdudes com

Toàn bộ các thông tin cá nhân như số CMND, số điện thoại, địa chỉ, email, các tài khoản mạng xã hội… Đây là ý tưởng mang tính thực tế, khi triển khai ý tưởng này các sinh viên FPT mong dự án có khả năng thành công cao và có tính thương mại tốt.Nhóm 5 sinh viên FPT mong muốn tạo ra một sản phẩm lấp được khoảng trống thị trường, đồng thời giúp những người độc thân như mình có thêm cơ hội mở rộng giao tiếp và biết đâu sẽ “thoát ế thành công”.